Základní údaje:

Název: SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 05265754
Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zapsána pod značkou: B 21752 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.